Naše nabídka

Naše nabídka

Co nabízíme?
Kompletní realizaci fotovoltaické elektráry (FVE) na klíč pro rodinné domy.
Služby zajištění projekce fotovoltaických elektráren, dotace na FVE a připojení k distribuční síti, asistence pro zajištění financování FVE.
Rozsah kompletní dodávky FVE zahrnuje
- Návrh vhodného řešení pro váš dům.
- Příprava technické dokumentace a energetické bilance.
- Kompletní vyřízení dotace a připojení k distribuční síti.
- Instalace, revize, uvedení do provozu a zaškolení do užívání.
- Hybridní fotovoltaická elektrárna umožňující ukládat přebytky do akumulátorů a tím využít maximum z denní výroby.
- Vzdálený monitoring FVE. Online monitorujeme provoz a okamžitě kontrolujeme případné nesrovnalosti.
- Záruční a pozáruční servis.
Doba dodání

Dodáváme během čtyř až sedmi měsíců od podpisu smlouvy.

Komponenty, které používáme

Používáme kvalitní a osvědčené komponenty předních dodavatelů používané na mnoha instalacích v České republice.

Fotovoltaické panely přeměňující energii slunečního záření na elektrický proud s účinností minimálně 20%.

Asynchronní střídače, které přináší maximální využití fotovoltaikou vyrobené elektřiny ve vašich spotřebičích. Střídač převádí stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na proud střídavý a distribuuje jej k vašim spotřebičům dle aktuální spotřeby. Zajišťuje také například monitoring provozu.

Používáme bateriové úložiště o různé kapacitě. Jedná se o lithiové baterie, vysokopřepěťové, s delší životností a stabilnější při teplotních výkyvech, vhodné do každodenního provozu. Baterie zvládají až 6000 nabíjecích cyklů. Přičemž jeden nabíjecí cyklus je vybitá baterie do max. 10% a znovu nabitá na 100%. Za běžných podmínek a při správném nastavení, tak baterie vydrží pracovat více než 20 let.

Používáme odladěné sestavy střídačů, baterií a panelů.

Jaké záruky poskytujeme?
25 let na výkon fotovoltaických panelů.
15 let na fotovoltaické panely.
10 let na střídač a baterie.
5 let na montážní práce a ostatní části (kotvící materiál, jističe, přepěťové ochrany, elektroměr).
Postup spolupráce
 • V prvé řadě velmi vítáme váš zájem :-).
 • V interakci s vámi se seznámíme s vaší situací a podmínkami vašeho domu a vaším přáním. V úvahu vezmeme mnohé aspekty jako např. spotřeba energií ve vaší domácnosti, poloha vašeho domu a jeho okolí, střechy, u kterých souhlasíte s instalací fotovoltaických panelů, jejich technické aspekty, místnosti, ve kterých může být umístěna technologie (střídač, baterie), možnosti vedení elektroinstalace mezi střechou a technologií, stav elektroměru a rozvaděče, aspekty týkající se nemovistosti důležité pro získání dotace.
 • Navrhneme konkrétní řešení vhodné pro vás a váš dům. Zohledníme různá specifika jako je např. dispozice střechy domu, stínění stromy v okolí, charakter vaší spotřeby, výhled vašich budoucích plánů na rozšíření kvality bydlení a další.
 • Společně uzavřeme smlouvu o dodávce a přijmeme od vás zplnomocnění pro jednání s distributorem a zajištění dotace NZÚ.

 • Po podpisu smlouvy a zaplacení zálohové faktury přípravíme technické a administrativní podklady potřebné pro žádost o dotaci a připojení k distribuční soustavě.
 • Žádost o dotaci podáme u Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který příspěvky z programu Nová zelená úsporám vyřizuje. vy se tak nemusíte o nic starat. Žádost o připojení podáme u distributora elektřiny. Budeme vás průběžně informovat.
 • Domluvíme si termín instalace. Ta obvykle trvá jeden až tři dny. Má dvě základní části, instalace panelů na střeše a elektroinstalace. Vyústí ve zprovoznění a test funkčnosti celého systému. Naučíme vás, jak s elektrárnou pracovat.
 • Zajistíme revizní kontrolu, vystavení technické zprávy pro distributora. Navazuje výměna elektroměru za nový.

 • Předáme vám plně funkční dílo a relevantní dokumentaci. A vy nám doplatíte zbývající část ceny.
 • Přijede k vám technik distributora, provede kontrolu a připojení k distribuční síti.
 • Po úspěšném připojení zašleme všechny potřebné dokumenty o realizaci prací na SFŽP.
 • Do 2-3 měsíců vám bude bezhotovostně vyplacena dotace na váš bankovní účet.


Orientační cena instalace

Energie budete mít "na rozdávání"

Fotovoltaická elektrárna s maximálním možným výkonem panelů hrazeným dotací NZÚ a velkou kapacitou baterií umožňující zvýšení úspor využitím většího objemu vyrobené elektřiny.

- Výkon 9,0 kWp

- Počet panelů 20 ks

- Kapacita baterií 11,6 kWh

- Předpokládaná roční výroba 9600 kWh

- Orientační úspora 51 000 až 81 000 Kč ročně

Konečná cena zákazníka 280 000 Kč

Komponenty elektrárny

- Panely Sunpro SP-450-144M 450 Wp

- Střídač Solax X3-Hybrid 10.0-D (G4), 3 fázový

- Baterie Solax Triple Power HV 5,8

Proč fotovoltaiku? Proč od nás?

Proč instalovat fotovoltaiku na váš dům?

- úspory za nákup elektrické energie po většinu roku,

- eliminace dopadů růstu cen elektřiny na rodinný rozpočet,

- nadstandardní zhodnocení úspor,

- zvýšení energetické nezávislosti na dodavatelích energie,

- dostupnost elektřiny při výpadcích sítě,

- realizace s výraznou dotační podporou státu,

- zvýšení tržní hodnoty vašeho domu díky jeho energetické účinnosti a nízkým nákladům na provoz,

- snížení uhlíkové stopy a dopadů na životní prostředí kvůli zajištění energií pro váš dům,

- svým příkladem inspirujete vaše okolí,

- a můžete cítit dobrý pocit ze smyslupného kroku.

Společně chráníme životní prostředí a udržitelnost života nás všech.

Proč přijmout fotovoltaiku od nás?

O desítky tisíc korun levnější fotovoltaika pro váš dům. To díky synergiím naší práce na více rodinných domech v jedné oblasti. sVážka propojuje lidi s podobným záměrem v podobném čase. Šetříme tak my, nižší cenu máte vy.

Kvalitní práce, kvalitní a ověřené komponenty. Jsme profesionálové se zkušenostmi, poskytujeme profesionální služby, zařídíme vám vše potřebné.

S radostí pracujeme na Vaší soběstačnosti.

O nás

Kdo zajišťuje dodávku pro vás?

- Obchodně-techničtí zástupci připraveni pomoci vám s volbou vhodného řešení pro váš dům a zodpovědět vaše otázky.

- Lidé se smyslem pro detail zpracovávají administrativní agendu dotací a připojení k distribuční síti.

- Kvalifikovaní odborníci elektroprojekce a elektromontáží s mnohaletými zkušenostmi ve svých oborech navrhují a instalují vaší elektrárnu.

- Profesionálové ve vedení, jejichž záměrem je vaše spokojenost se správně zvoleným řešením, dobře odvedenou prací a kvalitním, dlouhodobě fungujícím dílem.

Společnost STREN TECH
Společnost STREN TECH, s.r.o. byla založena v roce 2017.
Zaměřili jsme naši pozornost na inovativní možnosti podporující udržitelnost.
V úzké spolupráci s průmyslovými podniky, veřejným sektorem, výzkumnými ústavy i akademickou půdou rozvíjíme moudrá řešení v oblastech odpadového hospodářství, mobility a energetické efektivity.
- sVážka, služba, která propojuje lidi a jejich záměry míří-li podobným směrem v podobném čase.
- STREN TURBÍNA, která z odpadní páry získá elektrickou energii i v podmínkách, kdy klasické lopatkové turbíny nemohou; a tím ještě dále zvýší využití již zaplacených paliv na ohřev páry.
- Realizace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy. Od projektování fotovoltaických systémů, přes zajištění potřebných administrativních kroků po vlastní realizace. S radostí tak podporujeme zvýšení soběstačnosti českých domácností.
Díky mnoholetým zkušenostem s instalacemi a díky aplikaci filosofie sVážky "propojit lidi se společným záměrem" vám zpřístupňujeme kvalitní práci a ověřené technologie fotovoltacických elektráren za zajímavě nižší ceny, to díky synergii práce na více rodinných domech v oblasti v jednom období.
Kontakty

STREN TECH, s.r.o.

Ostrava - Poruba, Studentská 6202/17, PSČ 708 00

IČO 06322531, DIČ CZ06322531

Nikos Kotupas, jednatel

Zákaznická podpora: telefon +420 608 036 860, email info@svazka.cz